Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 21 september 2017

Learning analytics tools in onderwijs beter evalueren en vergelijken

Klik hier als deze e-mail niet correct wordt weergegeven.

Nieuwsbrief 34 | 21 september 2017

In deze nieuwsbrief
Learning analytics tools in onderwijs beter evalueren en vergelijken | Computer vergroot kansen lageropgeleiden om aan het werk te blijven | Ook bij eHealth blijft schriftelijk leefstijladvies belangrijk | Iedereen een biografie: de biographical turn in de cultuurwetenschappen | Open Universiteit onderzoekt Horse boy Method |

Learning analytics tools in onderwijs beter evalueren en vergelijken
De introductie van learning analytics in het onderwijs zijn veelbelovend. Als praktische informatiebron geeft het docenten en leerlingen informatie over het online studiegedrag. Toch lijken de mogelijkheden van learning analytics nog veelal onbenut. Vaak weten onderwijsgevenden of cursusontwikkelaars niet of de geïmplementeerde learning analytics ook echt hun doel bereiken en blijkt het moeilijk om tools met elkaar te vergelijken. Promovenda Maren Scheffel deed onderzoek en ontwikkelde een gestandaardiseerd evaluatie instrument: het Evaluation Framework for Learning Analytics, EFLA. Ze verdedigt op 22 september haar proefschrift  bij de OU in Heerlen. Lees meer...

Computer vergroot kansen lageropgeleiden om aan het werk te blijven
De mobiliteit van laagopgeleide flexkrachten aan de onderkant van de arbeidsmarkt kan sterk worden vergroot, stelt Timing uitzendteam. De arbeidsmarktspecialist heeft in september Do gelanceerd, een systeem om vraag en aanbod van werk aan elkaar te koppelen. De Open Universiteit heeft hiervoor input geleverd, gaat de data analyseren en zal bijdragen aan de doorontwikkeling. OU-onderzoeker Karin Proost: 'Interessant is dat dit project zich richt op laag-opgeleiden. Tot dusver is er bij deze doelgroep heel weinig wetenschappelijk onderzoek verricht.' Lees meer...

Ook bij eHealth blijft schriftelijk leefstijladvies belangrijk
Hoewel er steeds meer aandacht is voor het gebruik van eHealth bij de begeleiding van patiënten, blijft het aanbieden van schriftelijke leefstijladviezen belangrijk. Deelnemers aan een eHealth-programma maken hier veelvuldig gebruik van. Dat blijkt uit onderzoek van de vakgroep Gezondheidspsychologie van de Open Universiteit bij prostaat- en darmkankerpatiënten in het kader van het programma OncoActief. Lees meer...

Iedereen een biografie: de biographical turn in de cultuurwetenschappen
Zaterdag 14 oktober 2017 vindt op de Campus Radboud Universiteit Nijmegen de landelijke dag Cultuurwetenschappen plaats. Op deze dag staat de biographical turn centraal, meer specifiek de vraag wat de biografische benadering bijdraagt aan cultuurwetenschappelijk onderzoek. Zowel studenten als niet-studenten zijn welkom. Lees meer...

Open Universiteit onderzoekt Horse boy Method
Op 13 september jl. was Rupert Isaacson te gast in RTL Late Night. Bestsellerauteur Isaacson is vader van een autistische zoon. Hij heeft een therapie ontwikkeld voor autistische kinderen met behulp van paarden: de Horse Boy Method. Die methode werkt, maar de grote vraag is: waarom werkt het? Wat maakt dat die methode effectief is? Zoals in het programma werd aangegeven, gaat de Open Universiteit dit onderzoeken. Lees meer...


U bent op deze wekelijkse uitgave van de Open Universiteit geabonneerd met het e-mailadres onderwijsinnederland@gmail.com. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of een adreswijziging doorgeven? Wijzigingen doorgeven.

Redactie: afdeling Markt en studentcommunicatie
Website:   www.ou.nl

Volg ons op