Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 22 september 2017

Kamerstukken OCW: Nota van wijziging op de begroting 2018 van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging op de begroting 2018 van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Lees verder

Verbetering arbeidsvoorwaarden leraren primair onderwijs
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over de verbetering van de arbeidsvoorwaarden leraren primair onderwijs
Lees verder

Kamerbrief over verbetering arbeidsvoorwaarden leraren primair onderwijs
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over de verbetering van de arbeidsvoorwaarden leraren primair onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over rapport specifiek onderzoek doelmatigheid declaraties bestuurders Universiteit Utrecht
Minister Bussemakers (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs over het declaratiegedrag van bestuurders van de Universiteit Utrecht (UU).
Lees verder

Aanbiedingsbrief Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs 2017 en 2018
Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018 aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over ver de verkiezing van de afvaardiging deelnemersvergadering
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid lid Rog (CDA) over de verkiezing van de afvaardiging deelnemersvergadering.
Lees verder

Memorie van antwoord over Wet invoering associate degree-opleiding
Lees verder

Kamerbrief over Wet invoering associate degree-opleiding
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Eerste Kamer stukken over de Wet invoering associate degree-opleiding.
Lees verder

Kamerbrief over aanbod om examenleerlinjgen uit Sint Maarten op te vangen
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) sturen de Tweede Kamer een brief over het aanbod van CSG Dingstede te Meppel van 13 september om examenleerlingen uit Sint Maarten op te vangen.
Lees verder

Kamerbrief over Aanbieding AWTI-advies 'Onmisbare schakels'
Minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) bieden de Tweede Kamer het advies 'Onmisbare schakels - de toekomst van het toepassingsgericht onderzoek' aan. Het advies is uitgebracht door de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).
Lees verder