Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 27 september 2017

Kamerstukken OCW: Nota naar aanleiding van het verslag over pseudonimiseren persoonsgebonden nummer

Nota naar aanleiding van het verslag over pseudonimiseren persoonsgebonden nummer
Nota naar aanleiding van het verslag van de wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag over pseudonimiseren persoonsgebonden nummer
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) bieden de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag van de wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over afname aantal vrouwen in bestuurlijke topfuncties
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Voortman (GL) over de afname van het aantal vrouwen in bestuurlijke topfuncties.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Fraudejagers ministerie neuzen honderden keren in ov-chipkaarten'
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Özdil (GroenLinks) 'Fraudejagers ministerie neuzen honderden keren in ov-chipkaarten'.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij het geactualiseerde overzicht geregistreerde toezeggingen
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Eerste Kamer het geactualiseerde overzicht van de door de Kamer geregistreerde toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2017 is verstreken.
Lees verder

Anbiedingsbrief bij het geactualiseerde overzicht geregistreerde toezeggingen
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Eerste Kamer het geactualiseerde overzicht van de door de Kamer geregistreerde toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2017 is verstreken.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2018.
Lees verder

Kamerbrief over rapport 'De gevolgen van het nieuwe budgettaire kader Nederlands onderwijs buitenland'
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer een beleidsreactie op het rapport 'De gevolgen van het nieuwe budgettaire kader Nederlands onderwijs buitenland'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht conciërge 'Meester Appie' graag wil werken, maar wat niet mogelijk is
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht dat conciërge 'Meester Appie' graag wil werken, maar wat niet mogelijk is.
Lees verder

Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat conciërge 'Meester Appie' graag wil werken, maar wat niet mogelijk is
Vragen van het lid Kwint (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat conciërge 'Meester Appie' graag wil werken, maar wat niet mogelijk is.
Lees verder