Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 19 september 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief invoering wijziging Mediawet 2008

Kamerbrief invoering wijziging Mediawet 2008
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over wat er de afgelopen periode is gedaan ter uitvoering van de wetswijziging.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat een mbo-student vanwege een spoedkeizersnede haar examens niet kon maken
Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de vragen van de leden Kwint (SP) en van den Hul (PvdA) over het bericht dat een mbo-student vanwege een spoedkeizersnede haar examens niet kon maken en daardoor het hele studiejaar over moet doen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over sluiten van studiecentra van Open Universiteit
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het sluiten van studiecentra van de Open Universiteit.
Lees verder

Kamerbrief over implementatie wijziging Mediawet 2008
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de wijziging van de Mediawet 2008 die op 2 november 2016 in werking is getreden.
Lees verder

Aanbieding afschrift Kamerbrief over implementatie wijziging Mediawet 2008
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Eerste Kamer een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de wijziging van de Mediawet 2008 die op 2 november 2016 in werking is getreden.
Lees verder

Kamerbrief over evaluatie en vervolg archeologiefonds
Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie en vervolg archeologiefonds.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Werkprogramma Onderwijsraad 2018
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het Werkprogramma Onderwijsraad 2018.
Lees verder

Aanbiedingsbrief werkprogramma 2017-2018 Raad voor Cultuur
Minister Bussemaker (OCW) biedt het werkprogramma 2017-2018 van de Raad van Cultuur aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook verstuurd naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat een groeiend aantal basisartsen moet wachten op een vervolgopleiding
Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Ă–zdil en De Jonge van Ellemeet (beiden GL) over het bericht dat een groeiend aantal basisartsen moet wachten op een vervolgopleiding.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over onnodig uitvragen van geslacht van (nieuwe) partner
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Bergkamp en Sjoerdsma (beiden D66) over het door DUO onnodig uitvragen van geslacht van (nieuwe) partner.
Lees verder