Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 14 september 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over gebrekkig onderwijs betreft sexting

Beantwoording Kamervragen over gebrekkig onderwijs betreft sexting
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van Kamerleden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) over 'gebrekkig onderwijs betreft sexting'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over dat seksuele voorlichting op scholen niet voldoet
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoorden de vragen van de Kamerleden Jasper van Dijk en Kwint (beiden SP) over 'dat seksuele voorlichting op scholen niet voldoet'.
Lees verder

Kamerbrief over evaluatie experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs
Minister Bussemaker (OCW) informeert de Eerste Kamer over de evaluatie van het experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de grensoverschrijdende samenwerking met Belgiƫ en Duitsland.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over wetsvoorstel technische aanpassing passend onderwijs en lerarenregister
Staatssecretaris Dekker (OCW) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het voorstel van wet tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister.
Lees verder

Kamerbrief over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 25 Rijksbegroting
Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 25 Rijksbegroting aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Studenten weg vanwege collegegeldschuld'
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van de leden Van der Molen (CDA) en Futselaar (SP) over het bericht 'Studenten weg vanwege collegegeldschuld'.
Lees verder

Aanbiedingsbrief Ontwerp jaarwerkplan 2018 van de Inspectie van het onderwijs
Minister Bussemaker biedt het Ontwerp Jaarwerkplan 2018 van de Inspectie van het onderwijs aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook verstuurd is naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over OESO-rapport Education at a Glance 2017
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over het OESO-rapport Education at a Glance 2017.
Lees verder

Kamerbrief over Burgerschapsagenda mbo 2017-2021: een impuls voor burgerschapsonderwijs
Minister Bussemaker (OCW) biedt de Burgerschapsagenda mbo 2017-2021: een impuls voor burgerschapsonderwijs aan de Tweede Kamer.
Lees verder