Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 7 september 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum in Tzum geen o...

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum in Tzum geen onderwijs meer mag geven
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht dat de zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum in Tzum geen onderwijs meer mag geven vanaf schooljaar 2018-2019.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de Inspectie van het Onderwijs die geen bevoegdheid zou hebben om toe te zien op de inhoudelijke kwaliteit van examens
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over de Inspectie van het Onderwijs die geen bevoegdheid zou hebben "om toe te zien op de inhoudelijke kwaliteit van examens".
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de Onderwijsinspectie uitleg wil over fouten in het vwo-eindexamen Frans
Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) vragen van de leden Kwint (SP), Westerveld (GroenLinks), Bruins (ChristenUnie) en Van Meenen (D66) over het bericht dat de Onderwijsinspectie uitleg wil over fouten in het vwo-eindexamen Frans.
Lees verder

Aanbiedingsbrief jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2016 en onderzoeksrapport motie Jadnanansing
Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt het jaarverslag 2016 College voor Toetsen en Examens en het onderzoeksrapport in het kader van motie Jadnanansing aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Aanbiedingsbrief jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2016 Eerste Kamer
Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt het jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2016 aan de Eerste Kamer.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij evaluatie wetswijziging volwasseneneducatie
Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij de evaluatie wetswijziging volwasseneneducatie.
Lees verder

Kamerbrief reactie op brief over toezending afschrift van het programmeringsstatuut van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Eerste Kamer zijn reactie op de brief over toezending afschrift van het programmeringsstatuut van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).
Lees verder

Beantwoording schriftelijke vragen over maritieme archeologie
Beantwoording van de schriftelijke vragen van de Kamerleden Rog (CDA), Beckerman (SP) en Van Dijk (PvdA) over maritieme archeologie.
Lees verder

Aanbiedingsbrief beantwoording schriftelijke vragen over maritieme archeologie
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de schriftelijke vragen van de Kamerleden Rog (CDA), Beckerman (SP) en Van Dijk (PvdA) over maritieme archeologie.
Lees verder

Kamerbrief uitstel met 2 jaar van invoering slaag-zakregeling keuzedelen mbo
Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over uitstel met 2 jaar van invoering slaag-zakregeling keuzedelen mbo.
Lees verder