Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 27 september 2017

FvOv: Onderzoek naar wat scholen en docenten nodig hebben om kwalitatief goed les te kunnen geven in het vmbo: uw bij...

Onderzoek naar wat scholen en docenten nodig hebben om kwalitatief goed les te kunnen geven in het vmbo: uw bijdrage gevraagd
Ongeveer de helft van de Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs gaat naar het vmbo. Onder het vmbo vallen vier verschillende leerwegen. Wat moeten docenten kennen en kunnen om aan deze verschillende leerwegen kwalitatief goed les te geven? De meningen … Lees verder
Lees verder

Uitslag verkiezing Deelnemersvergadering
Van 4 tot en met 24 september kon er gestemd worden op de kandidaten voor de afvaardiging van de Deelnemersvergadering. De gekozen afgevaardigden zijn de kandidaten per sector (MBO, VO, VSO, PO, SO) die de meeste stemmen hebben gekregen. De … Lees verder
Lees verder