Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 14 september 2017

CHE: Onderzoek naar Bijbelgebruik in christelijk onderwijs

Onderzoek naar Bijbelgebruik in christelijk onderwijs
De Bijbel wordt in de volle breedte van het christelijk onderwijs op veel verschillende manieren gebruikt. Leraren en leidinggevenden ervaren wel uitdagingen bij het gebruik van de Bijbel in de klas en de school: leerlingen zijn niet altijd geïnteresseerd, en ook collega's weten soms niet goed wat ze met de Bijbel aan moeten. Leraren geven ook aan dat ze kennis en vaardigheden missen, met name om het gesprek met leerlingen te voeren en hen in staat te stellen zelf betekenis in de Bijbel te ontdekken.

Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek in opdracht van Verus naar de plaats van de Bijbel in het christelijk primair en voortgezet onderwijs. Corina Nagel-Herweijer en dr. Elsbeth Visser-Vogel voerden het onderzoek namens de Protestantse Theologische Universiteit en de CHE uit.
Lees verder

Meer studenten kiezen tweejarige Associate degree opleiding
Nederlandse hogescholen mochten vorige week ruim dertig procent meer eerstejaarsstudenten voor Associate degree (AD) opleidingen verwelkomen dan in september 2016. De AD is een nieuwe tweejarige studie in het hoger onderwijs, die opleidt tot functies tussen mbo4- en bachelor niveau (niveau 6). Ook bij de Ad-opleiding Sociaal Werk in de Zorg van de CHE groeide flink en heeft een instroom van ongeveer 60 studenten. De CHE hoopt in september 2018 met een aantal nieuwe ad-opleidingen te starten.
Lees verder