Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 7 september 2017

{Breed} - Nieuwsbrief nr 14 - 7 september 2017

 


BredeSchool.nl

Speciale editie: De Landelijke IKC-dag.

Nog maar een paar weken en dan vindt de 5e Landelijke IKC dag plaats.
Speciaal voor bestuurders, leidinggevenden, professionals en stafmedewerkers uit de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, welzijn, onderwijs en gemeenten.

29 september in Apeldoorn, en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Deze nieuwsbrief geeft u alle informatie;  op Twitter volgt u #landelijkeIKCdag.

BredeSchool.nl
 • IKC Dag: Hét IKC bestaat niet.
  Integraal besturen, hoe doe je dat? Hoe zorg je als gemeente voor een stevig cement onder de vorming van kindcentra en wanneer creëer je juist drijfzand? Welke blunders maakten IKC Mondomijn, IKC De Klaroen en KC Theresia en welke antwoorden vonden zij in hun zoektocht?
  Op al deze en nog veel meer vragen krijgt u antwoord op de vijfde landelijke IKC-dag, georganiseerd door de vijf grote organisaties in onderwijs, kinderopvang en gemeenten, samen met Etuconsult. Aan het einde van de dag gaat u naar huis in de wetenschap dat hét IKC niet bestaat. Maar hopelijk ook met inspiratie hoe het kán. En dat ook ú het kunt.

 • Uitgelichte deelsessie:  Almeerse ervaringen.
  IKC, harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang, integratie jeugdzorg…veelgehoorde woorden in de gemeentelijke politiek in Almere. Deze stad werkt al jaren planmatig aan integrale samenwerking op het gebied van jeugd. Verantwoordelijk wethouder René Peeters zal tijdens deze deelsessie zijn kennis, ideeën en ervaringen met u delen. In deze nieuwsbrief een filmpje en een artikel dat onlangs verscheen. over hoe de jeugdzorg en passend onderwijs binnen de gemeente Almere vormgegeven wordt en wat dat het onderwijs oplevert.
  Meer info: [
  Filmpje ] - [ Artikel ] - [ Deelsessies ]

 • Uitgelichte deelsessie:  Mondomijn.
  IKC Mondomijn brengt in de praktijk waarover Claire Boonstra spreekt in haar keynote. Joke Tillemans, directeur IKC Mondomijn, neemt u mee tijdens deze deelsessie in de zoektocht van Mondomijn naar antwoorden op een veranderende onderwijswereld. Op welke wijze kun je aansluiten bij de tijdsgeest van nu en de toekomst. 
  Meer info:  [ Deelsessies ] - [ Website: www.mondomijn.nl ]

 • Uitgelichte deelsessie:  Integraal besturen
  In deze deelsessie gaan Monique Fluitsma en Ad Vos (directie PIT kinderopvang & onderwijs) in op de vraag 'Hoe geef je als twee gefuseerde organisaties, vorm aan één gezamenlijk bestuurschap?' Daarnaast vertellen zij over hun drijfveren voor de fusie en hoe de totstandkoming van de IKC's is gerealiseerd.
  Meer info:  [ Deelsessies ]

 • Uitgelichte deelsessie:  Over de grenzen
  Nederland heeft een geheel eigen DNA als het gaat over kinderopvang en onderwijs. Zeker in vergelijking met het buitenland. Ons DNA kent sterke kanten maar heeft ook zijn zwakheden. Serv Vinders, zelfstandig adviseur kinderopvang, geeft in deze deelsessie aan wat de consequenties van veranderingen zijn voor ons Nederlandse DNA.
  Meer info:  [ Deelsessies ]

 • Handreiking Flexibele onderwijstijden
  De Vereniging IKOOK heeft in samenwerking met OCW een Handreiking geschreven voor scholen/IKC's die met flexibele onderwijstijden willen werken. De Handreiking is een opbrengst van het experiment: alle deelnemende scholen hebben meegewerkt en input geleverd. Ook vertegenwoordigers van het 'brede veld' (bonden, PO-Raad, OCW, inspectie, Ouders en Onderwijs, e.d.) hebben een bijdrage geleverd. De Handreiking heeft ook aandacht voor de mogelijkheid om binnen de wet nu al met een ander jaarritme te experimenteren. Tijdens een plenair moment zal de eerste handreiking officieel uitgereikt gaan worden. Uiteraard ontvangen alle bezoekers van de IKC Dag een exemplaar.
  Meer info:  [ Website Ik Ook ]  Locatie: Theater en Congres Orpheus, Apeldoorn
BredeSchool.nl
 • Een kindcentrum - waarom zou u dat willen & hoe kunt u dat realiseren?
  Een boekje van Yvette Vervoort en Job van Velsen, vooral praktisch! Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen, als hulp en inspiratiebron. Gericht op iedereen in het onderwijs en kinderopvang: bestuurders, ondernemers, managers, schoolleiders, directeuren, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, beleidsmedewerkers van gemeenten en vertegenwoordigers van medezeggenschapsraden en oudercommissies.
  Tijdens het congres zal het boekje zal het boekje voor een aangepaste IKC dagprijs, tegen contante betaling voor 12,50 verkrijgbaar zijn.


  Meer info:  [ boekje ]

De nieuwsbrief van {Breed} verschijnt twee x per maand.
Nieuws, inspiratie, voorbeelden. Vind het online en ontvang ons via de vertrouwde nieuwsbrief, via LinkedIn, Twitter en Facebook. Samen komen we verder. Bréder!

Heeft u nieuws, inspiratie, een artikel? Of wilt u iets op andere wijze bijdragen of meewerken? Neem gerust contact op!