Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 19 september 2017

AVS: Professionaliseer leraren om bijbel een goede plek te geven

Professionaliseer leraren om bijbel een goede plek te geven
In het Christelijke onderwijs wordt de Bijbel op veel verschillende manieren gebruikt. De uitdagingen waar leidinggevenden en leraren voor staan kunnen te maken hebben met desinteresse van leerlingen...
Lees verder

Subsidie voor onderzoeksvoorstel Schoolleidersregister PO
Het Schoolleidersregister PO heeft subsidie gekregen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) om een onderzoeksvoorstel uit te werken over de coachende rol van de schoolleider.
Lees verder

Ga zorgvuldig om met beeldmateriaal leerlingen
De Autoriteit Persoonsgegevens roept scholen op zorgvuldig om te gaan met (online) beeldmateriaal van leerlingen. Foto's en video's van leerlingen vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens...
Lees verder