Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 15 september 2017

AVS: Brochure “Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de CAO PO 2016 – 2017” uitgebracht

Brochure "Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de CAO PO 2016 – 2017" uitgebracht
Door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn er vele vragen gerezen hoe in het onderwijs hiermee omgegaan moet worden. Dit heeft ertoe geleid dat de sociale partners, de PO-Raad...
Lees verder

Gratis lesmateriaal Week tegen pesten
Van 18 tot en met 22 september 2017 is de Week tegen Pesten. Scholen kunnen deelnemen om een stap te zetten in het voorkomen en aanpakken van pesten. Dit jaar is het thema 'Online pesten'. Met tips...
Lees verder

AVS verzorgt lezing op WMS-congres 29 november
'Medezeggenschap, zo doe je dat!' is het thema van het 11e WMS-congres op 29 november in de Reehorst in Ede. Naast een plenair deel zijn er tal van workshops. AVS-adviseur Jan Stuijver verzorgt de...
Lees verder