Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 3 augustus 2017

Science Guide: Aantal bergbeklimmers naar hbo en wo neemt af

Aantal bergbeklimmers naar hbo en wo neemt af
Van de vmbo-leerlingen die in 2004 een diploma voor de gemengde leerweg ontvingen, had uiteindelijk 26% een hbo-bachelordiploma behaald in 2016. 1,5 % van deze groep behaalt zelfs een wo-masterdiploma, zo blijkt uit een analyse van OCW. Wel daalt het percentage van 'bergbeklimmers' in het onderwijs.
Lees verder

Percentage bergbeklimmers naar hbo en wo neemt af
Van de vmbo-leerlingen die in 2014 een diploma voor de gemengde leerweg ontvingen, behaalt uiteindelijk 26% een hbo-bachelordiploma in 2016. 1,5 % van deze groep behaalt zelfs een wo-masterdiploma, zo blijkt uit een analyse van OCW. Wel daalt het percentage van 'bergbeklimmers' in het onderwijs.
Lees verder

Inspectie introduceert waar de NVAO vanaf wil
De Onderwijsinspectie gaat binnenkort in het basis- en voortgezet onderwijs werken met gedifferentieerde oordelen. In het hoger onderwijs werkt men al een paar jaar met dergelijke oordelen, maar de NVAO vraagt zich hardop of dit nu wel verstandig is.
Lees verder