Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

zondag 23 juli 2017

Ziezon: Literatuurlijst oncologie voor het primair- en voortgezet onderwijs

Literatuurlijst oncologie voor het primair- en voortgezet onderwijs
Deze literatuurlijst bevat leesboeken, informatieboeken, tijdschriften en websites over oncologie. De lijst is samengesteld door Marijke Smienk en Saskia Meijer van de Educatieve Voorziening van het AMC-VUmc, consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen die deel uitmaken van het netwerk Ziezon. De literatuurlijst wordt elk jaar geactualiseerd.
Lees verder

Literatuurlijst Chronisch Ziek
Deze literatuurlijst bevat leesboeken, informatieboeken en websites over het thema chronische ziekten. De lijst is samengesteld door Marijke Smienk en Saskia Meijer, consulenten OZL  van de educatieve voorziening van het AMC-VUmc, en wordt elk jaar geactualiseerd. Boeken en websites chronisch zieke leerlingen PO 2016 Boeken en websites chronisch zieke leerlingen VO 2016
Lees verder

– vooraankondiging – Jaarlijkse informatiebijeenkomst 'Onderwijs en kanker' op vrijdag 24 november a.s.
Op vrijdag 24 november a.s. vindt in het Radboudumc in Nijmegen, lokatie Amaliakinderziekenhuis,  de jaarlijkse informatiebijeenkomst 'Onderwijs en kanker' plaats. Voor deze bijeenkomst wordt door de organisatoren: de EV van het Radboudumc, onderwijsadviesbureau Marant en Partner Passend Onderwijs samengewerkt met  het Maastricht UMC+, het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, OZL IJsselgroep/Expertis en BCO Onderwijsadvies. De bijeenkomst [...]
Lees verder