Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 13 juli 2017

Verus: Overheid doet met nieuwe eisen aan jaarverslag aan indirecte sturing

Overheid doet met nieuwe eisen aan jaarverslag aan indirecte sturing
In een recente brief aan de Kamer gaat het ministerie van Onderwijs in op kwaliteitsborging van bestuur en intern toezicht. De overheid zet een stap naar indirecte sturing, constateert Dimitri van...
Lees verder