Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 4 juli 2017

Verus: Cao PO 2016-2017 opgezegd

Cao PO 2016-2017 opgezegd
Zowel de PO-Raad als de vakbonden hebben de cao PO 2016-2017 opgezegd. De cao PO 2016-2017 heeft een looptijd tot en met 30 september 2017. In de cao is opgenomen dat deze ten minste drie maanden...
Lees verder