Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 20 juli 2017

Universiteit van Amsterdam: Werkzaamheden 'campusknooppunt' Binnenstadscampus

Werkzaamheden 'campusknooppunt' Binnenstadscampus
Op maandag 24 juli wordt er gestart met de realisatie van het 'campusknooppunt ICTS' in BG3, aan de Binnengasthuisstraat 9. Dit knooppunt wordt een belangrijke ICT-voorziening en vormt straks de 'aorta' van de UvA-netwerkvoorziening.
Lees verder

'A' smaakt naar meer!
De nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) komt definitief op het Binnengasthuisterrein, in de Tweede Chirurgische Kliniek en het voormalig Zusterhuis. Vandaag viert de UvA dit besluit met een traktatie in de UB Singel.
Lees verder

22 UvA-promovendi ontvangen Lustrumbeurs
De UvA heeft aan 22 promovendi een lustrumbeurs toegekend. De lustrumbeurs is een nieuw initiatief in het kader van het 385-jarige bestaan van de UvA. Aansluitend bij het lustrumthema 'Inspiring Generations' wordt deze nieuwe generatie wetenschappers een extra mogelijkheid geboden om internationale ervaring op te doen.
Lees verder