Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 28 juli 2017

Science Guide: Veel meer open access in Nederland

Veel meer open access in Nederland
Welk deel van de Nederlandse publicaties is nu open access? Volgens Jeroen Bosman en Jeroen Sondervan (UU) is de schatting van het Rathenau slecht geïnformeerd. Het is geen 12% maar eerder 30-40%.
Lees verder

Mentale stoornissen als symptoomnetwerk
Kun een psychose of depressie herleiden tot een enkele oorzaak? Het lijkt Denny Borsboom (UvA) onwaarschijnlijk. In een nieuwe theorie stelt hij voor om mentale stoornissen te begrijpen op het niveau van netwerken van symptomen.
Lees verder

100% Open Access duurt nog wel even
"Wie per se wil laten zien dat Nederland het best goed doet, kan het percentage Open Access artikelen nu al richting de 100% redeneren." Barend van der Meulen van het Rathenau Instituut weerlegt de kritiek van Jeroen Bosman en Jeroen Sondervan die zeiden dat het Rathenau een te sombere schatting maakt van het percentage Open Access artikelen.
Lees verder