Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 3 juli 2017

Science Guide: Studenten maken zelf studieruimte

Studenten maken zelf studieruimte
Studenten maken weer meer gebruik van de campusfaciliteiten. Dat zorgt voor volle universiteitsbibliotheken. In Leiden zijn twee studenten daarom een alternatief gestart. "Er stond zoveel kantoorruimte leeg in Leiden dat we dachten: dat moeten we gebruiken!"
Lees verder

Ondernemende examinanten
"We kunnen als school natuurlijk niet zo'n hele virtual reality installatie aanschaffen voor één examenproject." De studenten van het afstudeerjaar media aan de HKU zetten crowdsourcing, sponsoring en andere middelen in om hun projecten te realiseren.
Lees verder

Hoe honkvast moet een Associate Degree zijn?
De Tweede Kamer wil van het Associate Degree een eigenstandige opleiding maken. De wet die dat moet regelen werd onlangs besproken. Wel is er nog discussie over op wat voor wijze en hoe intensief hogescholen betrokken worden bij deze opleidingen.
Lees verder