Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 25 juli 2017

Science Guide: Minister vertrouwt weinig klachten over stages niet

Minister vertrouwt weinig klachten over stages niet
Studenten in het hoger onderwijs klagen nauwelijks over stages. Volgens Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zegt dat nog niet veel over omvang van stagemisbruik door bedrijven. Daarom vindt er momenteel een sectoranalyse plaats om te kijken in welke sector sprake is van stagemisbruik.
Lees verder

Taalunie bezorgd over Engels in het hoger onderwijs
"Het is zorgwekkend dat heel veel mensen nu in het Engels worden opgeleid voor een beroep dat ze vervolgens in het Nederlands gaan uitoefenen." De nieuwe Algemeen Secretaris van de Taalunie, Hans Bennis is net als Martin Bosma (PVV) bezorgd over de toename van het Engels in het hoger onderwijs.
Lees verder

Universiteit Utrecht wil breken met centralistisch bestuur
Door de prestatieafspraken heeft de Universiteit Utrecht zich te veel gericht op het behalen van rendementsafspraken ten aanzien van studiesucces. Daarom gaat de UU zich meer richten op de intellectuele en maatschappelijke vorming van studenten, zo belooft men de NVAO voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg.
Lees verder