Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 5 juli 2017

Science Guide: Maatwerk versus kansengelijkheid

Maatwerk versus kansengelijkheid
De gedachte dat een one-size-fits-allbenadering in het onderwijs niet meer van deze tijd is wordt breed gedragen. Maar wat betekent het nu om de leerling meer centraal te zetten? Een advies dat de Onderwijsraad uitbrengt op verzoek van OCW stelt dat er grenzen zijn aan een exclusieve gerichtheid op de wensen van leerling en ouder.
Lees verder

LEGO leert jeugd denken als programmeur
'Computational Thinking' is één van de 21e eeuwse vaardigheden. Maar hoe leer je kinderen dat op de basisschool. Onderzoekers van de Hanzehogeschool oefenen nu met oefeningen van LEGO en een app. Dat zorgt ook bij de docenten in opleiding voor uitdagingen.
Lees verder

De teloorgang van het publieke belang
"Als je de ongelijke kansen uit het hele onderwijsgebouw optelt wordt het publieke probleem van ongelijke kansen pas echt zichtbaar." Izaak Dekker ziet in de uitkomsten van verschillende (inter)nationale rapporten de emancipatoire functie van het Nederlands onderwijs afzakken tot de laatste plaats.
Lees verder