Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 11 juli 2017

Science Guide: De hogeschool als leerschool

De hogeschool als leerschool
Een laatste brief van Jet de Ranitz (Inholland) aan Kees Boele (HAN) voor dat de zomervakantie begint. Daarin beziet zij haar eigen rol op de hogeschool. "Hoe streng moet ik zijn, of hoe meegaand? Hoe help ik onze mensen – collega's en studenten – hun eigen potentieel te ontdekken en te ontplooien?
Lees verder

Selectie aan de poort sluit groepen uit
Uit een rapport van de Inspectie over selectie aan de poort blijkt dat niet-westerse immigranten minder vaak instromen in selectieve opleidingen. Vrouwen en studenten met Nederlandse ouders die hoogopgeleid zijn, en een hoger inkomen hebben stromen vaker in op een selectieve opleiding.
Lees verder

Engels zet emancipatoire rol ho onder druk
Studenten uit niet hoogopgeleide milieus en met een migrantenachtergrond ondervinden hinder van de toename van het Engels in het ho. Ook maakt het gebruik van Engels in hbo en wo het lastiger om onderzoek te valoriseren en toegankelijk te maken voor het brede publiek, zo schrijft de KNAW.
Lees verder