Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 5 juli 2017

Rijksuniversiteit Groningen: Samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit van Toulouse en de Rijksuniversiteit Gr...

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit van Toulouse en de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Ondertekening samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Toulouse en de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân.

Lees verder

Wadplaten zijn de zonnepanelen van de Waddenzee

De minuscule kiezelwieren op de wadplaten blijken de belangrijkste energiebron voor de rest van het voedselweb in de Waddenzee. Dit verrassende resultaat is deze maand gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Ecology door Marjolijn Christianen, postdoc bij Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES) van de Rijksuniversiteit Groningen en collega's van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en de Universiteit Utrecht.

Lees verder

Onderzoek naar web-based therapie om suïcidaliteit onder LHBT-jongeren te verminderen

Subsidie ZonMW voor onderzoek naar een web-based therapie om suïcidaliteit onder LHBT-jongeren te verminderen

Lees verder

Alumnus van het Jaar Merel Rumping in Broerstraat 5

Het julinummer van alumnimagazine Broerstraat 5 opent met een interview met Alumnus van het Jaar Merel Rumping. Zij is sociaal ondernemer en wil onderbeenprotheses voor iedereen bereikbaar maken, te beginnen in Colombia.

Lees verder