Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 13 juli 2017

Rijksuniversiteit Groningen: Binnen Raad van Commissarissen maken financiële experts de dienst uit

Binnen Raad van Commissarissen maken financiële experts de dienst uit

Een Raad van Commissarissen (RvC), het toezichthoudend orgaan op het topmanagement van een organisatie, bestaat vrijwel altijd uit een mix van financiële experts en deskundigen met vooral inhoudelijke kennis van de sector. De status en invloed van beide groepen loopt echter sterk uiteen. In de praktijk maken de financieel deskundigen binnen een RvC de dienst uit, concluderen RUG-onderzoeker Dennis Veltrop, Eric Molleman, Reggy Hooghiemstra en Hans van Ees.

Lees verder

Academic Data Center CBS en RUG van start

Academic Data Center CBS en RUG van start

Lees verder

RUG onderzoekt erfelijke armoede in Veenkoloniën

Hoogleraar Plattelandsontwikkeling Dirk Strijker en economisch geograaf dr. Arjan Edzes doen de komende drie jaar in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe onderzoek naar armoede onder zo'n 12.000 gezinnen in de Veenkoloniën.

Lees verder

Cursussen bij het Talencentrum, september-december 2017

Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt in de cursusperiode september-december 2017 weer veel cursussen aan: Nederlands voor anderstaligen, Nederlands voor Nederlandstaligen, Engels, Moderne Vreemde Talen en Interculturele Communicatie. De inschrijving is geopend! www.rug.nl/talencentrum

Lees verder