Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 18 juli 2017

Radboud Universiteit Nijmegen: 1,5 miljoen voor nieuwe medicijnen malaria, dengue, zika

1,5 miljoen voor nieuwe medicijnen malaria, dengue, zika
Om medicijnen te ontwikkelen tegen ziekten als malaria, dengue en zika, heeft het Nijmeegse Tropinhi-consortium anderhalf miljoen euro ontvangen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling...
Lees verder

Wadim Zudilin benoemd tot hoogleraar Zuivere Wiskunde
Wadim Zudilin is met ingang van 1 september 2017 benoemd tot hoogleraar in de zuivere wiskunde aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.
Lees verder

Wybren Jan Buma, bijzonder hoogleraar Spectroscopy of Photoactive Molecules and Materials
Prof. Wybren  Jan Buma is met ingang van 1 mei 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Spectroscopy of Photoactive Molecules and Materials.
Lees verder