Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 14 juli 2017

PO Raad: Wetsvoorstel ‘Instemming MR op financieel beleid’ terug naar tekentafel

Wetsvoorstel 'Instemming MR op financieel beleid' terug naar tekentafel
Er komt dit najaar een veldconsultatie voor het wetsvoorstel dat de medezeggenschapsraden (MR) instemmingsrecht geeft op hoofdlijnen van de begroting van het schoolbestuur. Dit naar aanleiding van de conclusie van de Raad van State dat het huidige wetsvoorstel prematuur is. Hiermee gaat het sowieso...
Lees verder

Wat verandert er op 1 augustus voor het primair onderwijs?
Een nieuwe vorm van inspectietoezicht, een aangescherpte Code Goed Bestuur, nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel en een aflopend akkoord over de personele gevolgen van passend onderwijs. De PO-Raad zette de belangrijkste wijzigingen die 1 augustus 2017 ingaan voor u op een rij.
Lees verder

Onderwijsaccountantsprotocol 2017 beschikbaar
Het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2017 is beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Deze versie van het protocol wordt in september 2017 als bijlage bij de ministeriële regeling Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2017 gepubliceerd in de Staatscourant....
Lees verder