Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 12 juli 2017

PO Raad: Wetsvoorstel ‘Instemming MR op begroting’ terug naar tekentafel

Wetsvoorstel 'Instemming MR op begroting' terug naar tekentafel
Er komt dit najaar een veldconsultatie voor het wetsvoorstel dat de medezeggenschapsraden (MR) instemmingsrecht geeft op hoofdlijnen van de begroting van het schoolbestuur. Dit naar aanleiding van de conclusie van de Raad van State dat het huidige wetsvoorstel prematuur is. Hiermee gaat het sowieso...
Lees verder

Van het vso naar een betaalde baan
Afgelopen maandag 10 juli vond op de Utrechtse vso-school STIP de aftrap plaats van het traject 'Ingeschakeld'. Om participatie op de arbeidsmarkt van jongeren uit vso en praktijkonderwijs mogelijk te maken, moeten diverse partijen 'ingeschakeld' worden. Rinda den Besten was hierbij aanwezig namens...
Lees verder

Eerste Kamer neemt Wet vereenvoudiging samenwerkingsschool aan
Het vormen van een samenwerkingsschool, met daarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs, wordt eenvoudiger. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat dit regelt, werd op dinsdag 11 juli aangenomen door de Eerste Kamer. ,,Eindelijk'', reageert Anko van Hoepen,...
Lees verder