Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 3 juli 2017

PO Raad: PO-Raad heeft CAO PO 2016-2017 opgezegd

PO-Raad heeft CAO PO 2016-2017 opgezegd
De PO-Raad heeft de vakbonden officieel laten weten dat ze de CAO PO 2016-2017 opzegt. De opzegging heeft geen directe gevolgen voor werkgevers en werknemers, maar leidt tot hernieuwd overleg tussen de partijen.
Lees verder

PO-Raad: 'Governance passend onderwijs is aan de sector zelf'
Geef schoolbesturen en samenwerkingsverbanden de ruimte en het vertrouwen om het onafhankelijk toezicht zelf goed te regelen. Dat verzoek doet de PO-Raad aan de leden van de Tweede Kamer, in aanloop naar het debat dat zij volgende week over passend onderwijs voeren.
Lees verder

Taakstelling banenafspraak 2016 door overheid en onderwijs niet gehaald
Werkgevers bij de overheid en in het onderwijs hebben tot op heden 3.600 extra banen gecreĆ«erd voor mensen met een arbeidsbeperking. Met dit aantal is de afspraak uit de Participatiewet voor 2016 (6500 banen) niet gehaald.
Lees verder