Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 7 juli 2017

PO Raad: Nieuwe ICT-versnellingsvraag: ontwikkeling van leerlingvolgsysteem voor unitonderwijs

Nieuwe ICT-versnellingsvraag: ontwikkeling van leerlingvolgsysteem voor unitonderwijs
Digitale systemen moeten ondersteunend zijn aan het onderwijsproces. Maar wat als de huidige systemen niet passen bij het onderwijsconcept van de school? Om deze reden diende stichting Trinamiek uit IJsselstein onlangs een versnellingsvraag in. Wilt u, als schoolbestuur, hierbij betrokken worden en...
Lees verder

Arbeidsmarktanalyse PO: 'Aandeel pabo-gediplomeerden daalt steeds verder'
Pabo-studenten zijn overwegend tevreden over hun opleiding. En beginnende leerkrachten krijgen vaker begeleiding. Maar het aandeel startende pabo-studenten en pabo-gediplomeerden daalt steeds verder. Dit blijkt uit de eerste 'Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2017 Thema: de lerarenopleiding'...
Lees verder

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling
Sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Daarnaast wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1...
Lees verder