Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 12 juli 2017

PO Raad: Bestuurders werken samen aan 'scherpe' zelfevaluatie

Bestuurders werken samen aan 'scherpe' zelfevaluatie
Hoe beter je zelfevaluatie, hoe meer je haalt uit een bestuurlijke visitatie. Binnen een lerend netwerk hielpen schoolbestuurders elkaar met hun zelfevaluaties. Dat beviel goed: 'Samen kom je sneller tot de kern en maak je het scherper.'
Lees verder

Oplossingen voor het lerarentekort onder de loep: zij-instroom
Het oplopende lerarentekort in het primair onderwijs is een groot probleem. Vanuit de sector, in de media en in de politiek duiken daarom de laatste tijd verschillende oplossingen hiervoor op. De PO-Raad verzamelt en analyseert enkele van deze idee├źn. In dit bericht staat het bevorderen van de...
Lees verder

Sector aan de slag met afwegingskader meldcode kindermishandeling
Vanaf 1 januari 2019 moet het onderwijs een eigen afwegingskader hanteren voor het melden van vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat staat in het aangepaste 'Besluit verplichte meldcode', dat vorige week werd gepubliceerd in het Staatsblad.
Lees verder