Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 20 juli 2017

PO Raad: ‘Beleg aanvraag nieuwkomerssubsidie niet bij één persoon’

'Beleg aanvraag nieuwkomerssubsidie niet bij één persoon'
Met enige regelmaat gebeurt het dat scholen met leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland zijn achter het net vissen met de aanvraag van subsidie voor het onderwijs aan deze kinderen. Zij bellen dan in paniek met de PO-Raad met het verzoek te bemiddelen met DUO of OCW. Helaas (maar terecht)...
Lees verder

Grens ontheffing eindtoets iets verhoogd
De grens wanneer leerlingen wel en niet verplicht zijn een eindtoets te maken, is iets opgehoogd. Voortaan hoeven leerlingen met een IQ lager dan 75 deze toets niet te maken. Eerder werd een IQ van 70 aangehouden. De Wet op het primair onderwijs is hierop aangepast.
Lees verder

Quotumwet werkt averechts voor banenafspraak
De invoering van een wettelijk quotum voor de banenafspraak leidt juist niet tot extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid vraagt aan een nieuw kabinet om een aantal knelpunten weg te nemen, zodat de banenafspraak beter realiseerbaar is.
Lees verder