Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 7 juli 2017

OCW: Blijven ontwikkelen met het Levenlanglerenkrediet

Blijven ontwikkelen met het Levenlanglerenkrediet
Vanaf 8 juni is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het Levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.
Lees verder

Impuls voor samenwerking rondom aandacht voor het slavernijverleden
Het NiNsee en de trekkers van het Netwerk Slavernijverleden - Museum voor Wereldculturen/Research Centre for Material Culture, Amsterdam Museum, Bijlmerparktheater, de Vrije Universiteit-  krijgen €260.000,- van minister Bussemaker als stimulans voor een co√∂rdinatiepunt landelijk Netwerk Slavernijverleden.
Lees verder

Studenten als rolmodellen voor gelijke kansen
Vandaag lanceert minister Bussemaker de campagne Students-4-Students. Studenten in het hoger onderwijs worden als coach of als rolmodel gekoppeld aan jongeren in het voorgezet onderwijs, in het mbo of aan jongeren die net zijn gestart in het hoger onderwijs. Students-4-Students moet zorgen voor een betere doorstroom en minder studie-uitval naar en in het hoger onderwijs.
Lees verder