Pilot vrijroosteren van leraren voor begeleiding van achterstandsleerlingen

Sinds 16 juni is het mogelijk voor scholen met veel achterstandsleerlingen om deel te nemen aan een tweejarige pilot. Tijdens deze pilot kunt u leraren vrijroosteren voor coachingsactiviteiten en het intensief begeleiden van leerlingen. De pilot vloeit voort uit het actieplan gelijke kansen van demissionair minister Bussemaker en demissionair staatssecretaris Dekker.  
Lees meerSubsidie doorstroom po-vo

Scholen die samen aan de slag willen met doorstroomprogramma’s po-vo kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Het gaat om programma’s die basisscholen en middelbare scholen zelf inrichten om zo de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen voor kwetsbare leerlingen. Samenwerkende scholen kunnen tot 1 oktober 2017 een subsidieaanvraag indienen bij DUS-I.

Lees meerActieplan internationale scholen

Internationaal onderwijs draagt bij aan een goed vestigingsklimaat en de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het aantal leerlingen op internationale scholen is de afgelopen jaren sterk gegroeid, waardoor knelpunten zijn ontstaan. Een breed samengestelde taskforce heeft aanbevelingen gedaan om deze knelpunten op te lossen. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en scholen moeten hiervoor gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. 
Lees meerHulp bij calamiteiten

Bij calamiteiten kunnen scholen voortaan een beroep doen op het calamiteitenteam bij Stichting School & Veiligheid. Via de telefonische helpdesk ondersteunt dit team de school in eerste instantie met advies en voorlichting. Als het om een zeer ernstige calamiteit gaat, kan in overleg met de school de adviseur van het calamiteitenteam acht uren kosteloos op locatie worden ingezet. De helpdesk is op werkdagen van 9-16 uur telefonisch bereikbaar via 030-2856616.
Lees meer

Week Tegen Pesten:18-22 september

'Online pesten. Pak 't aan!' is dit jaar het motto van de nationale Week Tegen Pesten. Samenwerking tussen ouders, schoolteam en leerlingen is daarbij belangrijk. Want online pesten pak je samen aan! Op de site staat hoe u kunt meedoen aan de Week Tegen Pesten van 18 tot en met 22 september 2017. Ook vindt u er tips en tools. De Week Tegen Pesten is een initiatief van Stichting School & VeiligheidDigitale opleiding voor gebruik van ICALT

Observeert u uw collega's als zij lesgeven? Of wilt u collegiale consultatie faciliteren? Zoekt u daarbij naar een geschikte manier om de observatie zo goed mogelijk terug te koppelen? Dan bieden wij een oplossing met ICALT e-learning voor leraren in het voortgezet onderwijs. 

Lees meerLeerling2020.nl lanceert reviewpagina voor onderwijsproducten

Heb je onlangs iets nieuws uitgeprobeerd? Een nieuw product, een tool of een methode? Dan wil je jouw ervaring vast wel delen met andere docenten. Vanaf nu kan dat op de reviewpagina van Leerling2020.nl. Bekijk wat andere docenten van een onderwijsproduct vinden of voeg zelf een beoordeling toe. 

Lees meerWilt u IJSO-olympiadedeelnemers ontvangen?

De International Junior Science Olympiad (IJSO2017) zoekt scholen die het leuk vinden om op 5 of 6 december 2017 olympiadedeelnemers te ontvangen voor een programma van een dag dat de school zelf samenstelt. Voor scholen en deelnemers is dat  een leuke ervaring en een kans om hun internationale netwerk te vergroten.
Lees meerStart internetconsultatie actualisering deugdelijkheidseisen