Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 4 juli 2017

Nieuwsbrief Stichting School & Veiligheid, juli 2017

wit


Juli 2017

balk
logo SSV

De Gouden Weken
Een goed begin van het schooljaar

De zomervakantie staat voor de deur, nog even en alle scholen zijn gesloten. Toch willen we alvast aandacht vragen voor de eerste weken na de vakantie. Deze zogeheten Gouden Weken zijn bepalend voor het creëren van een fijne groepssfeer. Om goed voorbereid het nieuwe schooljaar te starten, heeft School & Veiligheid een infoblad ontwikkeld over groepsdynamiek. Ook kunt u ter inspiratie een praktijkvoorbeeld bekijken van basisschool De Meulebeek.

We wensen u een zonnige vakantie een een goede start van het nieuwe schooljaar.

  po, vo, mbo 

 

Taken en functies rondom sociale veiligheid
Infoblad

Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor de sociale en fysieke veiligheid van leerlingen en medewerkers. Dat komt voort uit de onderwijswetten, cao’s en Arbowetgeving. Binnen de school zijn allerlei medewerkers daarmee bezig. Dit nieuwe infoblad geeft een overzicht van de functies en taken die binnen de school nodig zijn voor een veilig klimaat.

info label po, vo

 

 

Week Tegen Pesten
Online Pesten: Pak 't aan!

Doe mee met de Week Tegen Pesten (18 t/m 22 september 2017) en pak online pesten aan op school. Samenwerking met ouders, leerlingen en het team is daarbij onmisbaar. Op www.weektegenpesten.com vinden leerkrachten tools om online pesten samen te voorkomen en aan te pakken. Na de zomervakantie staan nieuwe tools online die speciaal voor de Week Tegen Pesten zijn ontwikkeld. Neem nu alvast een kijkje!

info label po, vo

 

 

Seksuele intimidatie op de werkplek
Meldplicht of niet?

Tijdens het mentoruur vertelt ze terloops dat haar stagebegeleider steeds wel erg dichtbij haar staat. Na afloop van de les vraag je als mentor natuurlijk door. Ze vertelt je lachend dat haar stagebegeleider opmerkingen maakt als “Ik zou met jou wel eens een beschuitje willen eten”. Moet je hier als mentor iets mee?  
Bekijk het antwoord op de veelgestelde vraag: Wat kan ik doen als een mbo-student slachtoffer is van een zedendelict op de stageplek?

info label mbo

 

 

Ronselpraktijken
Infoblad

Scholen zijn ook een aantrekkelijke plek voor de (on)georganiseerde misdaad. Leerlingen worden gemanipuleerd en gechanteerd om ze inzetbaar te maken als drugskoerier of prostituee of voor de gewelddadige Jihad. Leerlingen worden opgewacht op of rond het schoolplein, buiten het toezicht van de school. En als ze de kans krijgen, komen ronselaars ook de school binnen. Dit nieuwe infoblad geeft informatie en tips hoe u met deze ronselpraktijken kunt omgaan.

info label vo, mbo

 

 

De 6 bouwstenen van cultuur en structuur
Folder 'Sociale veiligheid binnen het onderwijs'

Over sociale veiligheid moet je in gesprek blijven met elkaar. Overal in de organisatie. Hoe pak je dat aan? Met de folder ‘Sociale veiligheid binnen het onderwijs’ geeft School & Veiligheid scholen handvatten hoe je dat kunt doen. Centraal daarin staan de 6 bouwstenen van cultuur en structuur.

info label po, vo, mbo

 

 

Respectvolle ontmoetingen
Blog

Onze beleidsmedewerker Marinus Schouten heeft een blog geschreven over respectvolle ontmoetingen. Aanleiding was het Rutgers-onderzoek 'Seks onder je 25ste'. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren online allerlei beelden over seksualiteit opdoen. Volgens Schouten verdienen ze meer, ook van de school: de steun om burgers te worden met seksueel bewustzijn en respectvol seksueel gedrag naar elkaar. Zo kunnen (online) grenzen tussen groepen worden doorbroken: hetero- en lhbt-leerlingen kunnen van elkaars overeenkomsten en verschillen leren.

info label po, vo, mbo

 

 

Grenzen aan gedrag
Conferentie voor vertrouwenspersonen

Op donderdag 2 november 2017 is de jaarlijkse conferentie voor vertrouwenspersonen in het voortgezet onderwijs. Het thema dit jaar is 'Grenzen aan gedrag; professionele omgang tussen docenten en leerlingen'. Vertrouwenspersonen leren tijdens deze dag hoe ze kunnen handelen bij klachten over gedrag van medewerkers. Een dag om kennis bij te spijkeren, te oefenen met de praktijk en ervaringen uit te wisselen.

info label vo

 

 

Digitaal Veiligheidsplan
Binnenkort ook een versie voor school & bestuur

Het Digitaal Veiligheidsplan is een groot succes. Inmiddels zijn er meer dan 3.300 veiligheidsplannen aangemaakt. Binnenkort komt daar een nieuwe versie bij: het Digitaal Veiligheidsplan School & Bestuur. In deze online omgeving kunnen bestuur en scholen met elkaar samenwerken aan het continue evalueren, signaleren en verbeteren van schoolveiligheidsbeleid. Besturen kunnen centrale richtlijnen rond sociale veiligheid delen met scholen, scholen kunnen aangeven dat ze ondersteuning vanuit het bestuur nodig hebben. 
Hou onze nieuwsbrief in de gaten voor de release.

label po, vo

 

 

Calamiteitenteam
Ook in de zomer bereikbaar

Een calamiteit komt vaak onverwachts. Nu de zomervakantie voor de deur staat is het goed om te weten dat ook dan u terecht kan bij het calamiteitenteam van Stichting School & Veiligheid.
De adviseurs zijn te bereiken op de volgende nummers:
  • Machiel van de Laar: 06 - 104 36 501
  • Ine Spee: 06 - 445 25 101

info label po, vo, mbo

 

 

lijn
Agenda uitgelicht

 

Een stevige basis
11/12 en 25/26 september 2017

 

plDeze vierdaagse intensieve training biedt u als vertrouwenspersoon de ‘stevige basis’ om het vertrouwenswerk op school professioneel uit te voeren. 

infolabel po, vo, mbo

 

Regiobijeenkomsten calamiteitenteam 
11, 18 en 25 oktober 2017 

 

Deze kosteloze bijeenkomsten voor schoolleiders, schoolbesturen en regionale veiligheidspartners, zijn gericht op bewustwording van rollen en verantwoordelijkheden bij ernstige calamiteiten.

infolabel po, vo, mbo

 

Excellent door de praktijk
9 oktober 2017

 

Deze studiedag is bedoeld voor externe vertrouwenspersonen. U krijgt uitleg, tips en ideeën hoe u netwerkbijeenkomsten kunt organiseren. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de rol van vertrouwenspersoon bij een calamiteit. De dag wordt afgesloten met intervisie.  

infolabel po, vo, mbo

meer agenda

lijnZomersluiting helpdesk

week-tegen-pesten-logo
post
In verband met de zomervakantie is de helpdesk van Stichting School & Veiligheid bereikbaar tot vrijdag 21 juli 16.00 uur. Daarna zijn we drie weken gesloten.
 
Vanaf maandag 21 augustus kunt u weer bij ons terecht voor informatie en advies rond sociale schoolveiligheid:
030 - 285 66 16 (schooldagen 9.00-16.00 uur) of  
helpdesk@schoolenveiligheid.nl

nieuwsbrief

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.

twitter twitter pestweb logofacebook