Tijdelijke subsidie voor bestaande en nieuwe Toptechniek in Bedrijf netwerkenStart nieuwe aanvraagronde Experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Brieven aan de Tweede Kamer

Kamerbrief over voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 (26/6/2017)
- Aanbieding vernieuwde onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs (26/6/2017) en de bijlage Toezicht op het mbo (1/6/2017)
- Kamerbrief over regionale samenwerking mbo en gemeenten voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte (22/6/2017)
- Beantwoording vragen over de Staat van het Onderwijs (6/6/2017)
- Kamerbrief aanpak jeugdwerkloosheid en bijlage Monitor matchen op werk (1/6/2017)Doe mee met het Ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst

Medio juni stond tijdens de conferentie Leeromgeving van de toekomst de vraag "Hoe kunnen schoolgebouwen de innovatie in het beroepsonderwijs optimaal faciliteren?" centraal. Komend najaar oganiseert het Stimuleringsfonds een serie werkbijeenkomsten voor onderwijsinstellingen die ge├»nteresseerd zijn in deelname aan het ontwikkeltraject. 
Lees meer

Extra impuls voor internationalisering mboStabiele groei in keuze voor techniek; aandeel mbo-studenten stijgt gestaag

Op maandag 26 juni jl. vond de Jaarconferentie Techniekpact plaats. Hier werd de Voortgangsrapportage overhandigd  aan minister Bussemaker. Door de impuls van het Techniekpact groeit het aantal jongeren dat kiest voor een technisch profiel. De Techniekpactmonitor laat deze en andere regionale cijfers zien.

Lees meer

Factsheet basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

De regelgeving m.b.t. het werken in de voorschoolse educatie is gewijzigd. De wijzigingen kunnen gevolgen hebben (o.a. op de taaleisen en de keuzedelen van studenten pedagogisch werk) voor mbo-opleidingen en -studenten en de keuzes die zij maken in hun opleiding. Bekijk de factsheet die de MBO Raad hiervoor heeft gemaakt.