Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 10 juli 2017

Nieuwsbrief Gezond en Wel met Kennis, juli 2017

Nieuwsbrief Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn, Windesheim - juli 2017

Windesheim Online lezen
Gezond en wel met kennis
Nieuwsbrief Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn
juli 2017
Beste relatie,
De afgelopen periode werden onderzoeken afgerond en nieuwe onderzoeken gestart. In ons kenniscentrum zijn nu elf promovenda actief onder wie Maaike Koning over wie u meer kunt lezen in deze nieuwsbrief.

Ik kan u al vast met genoegen melden dat op maandagmiddag 27 november de installatie van lector Jeugd dr. Dorien Graas en lector Jeugd en Media dr. Peter Nikken zal plaatsvinden in het auditorium van hogeschool Windesheim.

Namens alle collega’s van het kenniscentrum: veel leesplezier en een goede zomer!

Drs. Ineke van der Wal

Directeur a.i. Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn
 
Onderwijs
Project De Gweldige Wijk in Meppel
Onderzoek naar opvoedingspraktijk ouders en eetgedrag kinderen
Lector Peter Nikken relativeert Brits onderzoek
Tools gezamenlijke besluitvorming
Scheidingsproblematiek: 'Wat schuurt ,blijft onbesproken'
55-plusser met alcoholproblemen zit niet te wachten op hulpverlener
Afronding fase 1 actieonderzoek Ervaringsdeskundigheid 
Onze accountmanagers 
De Geweldige Wijk: project tegen armoede en achterstand in Meppel
Het lectoraat De Gezonde Stad werkt samen met de gemeente Meppel en andere partijden in het project De Geweldige Wijk in Meppel.
De Geweldige Wijk is een innovatieve, integrale strategie waarin gezondheidsachterstanden bij de bron worden aangepakt. Het programma start met de realisatie van zowel een digitale als een sociale infrastructuur in de wijk voor het oplossen van ‘kleine’ dagelijkse problemen van kansarme gezinnen.
Lees meer over De Geweldige Wijk
 


Start onderzoek relatie (op)voedingspraktijk ouders en eetgedrag kinderen
Maaike Koning van het lectoraat De Gezonde Stad onderzoekt sinds april 2017 de invloed van de thuisomgeving bij het vormen van gezonde gewoonten, zoals eetgedrag bij kinderen.
Lees meer over het onderzoek
 
Peter Nikken relativeert conclusie Brits onderzoek over social media
Brits onderzoek wijst Instagram aan als het social mediakanaal dat de meest negatieve effecten kan hebben op het zelfbeeld van jongeren.
Lees meer
Tools gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen
Het lectoraat Innoveren met Ouderen van Windesheim ontwikkelde producten die gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen makkelijker maakt.
Deze producten zijn inmiddels beschikbaar en geschikt voor gebruik in het onderwijs en voor professionals die werken met cliënten in complexe situaties.
Lees meer over de tools voor gezamenlijke besluitvorming 
 Aanpak scheidingsproblematiek: dat wat 'schuurt', blijft onbesproken
Vanuit het project Met Elkaar, Uit Elkaar, probeerden professionals een samenhangende aanpak te realiseren, gericht op complexe scheidingsproblematiek.
Lees meer over het project
 
55-plusser met alcoholproblemen zit niet te wachten op hulpverlener
Veel ouderen drinken te veel alcohol. Het signaleren van deze problematiek door professionals blijft lastig. De oudere zelf bespreekt zijn probleem liever niet met buitenstaanders. Dat is een van de conclusies van twee studenten van de opleiding Toegepaste Gerontologie, Annet van der Horn en Yvonne Arts. Zij deden in opdracht van het lectoraat Verslaving onderzoek naar de behoefte aan hulpverlening en preventie bij ouderen in Zwolle en omgeving en naar de invulling daarvan. Hun bevindingen zijn te lezen in twee publicaties.
Lees meer over het onderzoek
Eerste fase actieonderzoek: veel ervaringsdeskundigheid bij zorgpersoneel
De eerste opbrengst van het RAAK! actieonderzoek Ervaringsdeskundigheid is dat er een duidelijker beeld is van het potentieel aan ervaringsdeskundigheid bij het zorgpersoneel.
Lees meer over het RAAK! Actieonderzoek Ervaringsdeskundigheid
 
Projectleider Alie Weerman
Even voorstellen ...
Marian van Ingen en Saskia Mudde werken als senior accountmanagers binnen het Domein Gezondheid en Welzijn.
Zij zijn uw gesprekspartner voor opleidingsvraagstukken binnen uw organisatie of team, rondom thema’s zoals transformatie, zelfregie, participatie en effectief samenwerken. Zij denken graag met u mee over professionalisering van uw medewerkers zodat u nog beter kunt inspelen op de actuele verandering in het zorgdomein en het sociale domein.
 

Marian van Ingen
Accountmanager Ouderenzorg en Psychiatrie
Contact: per e-mail via mj.van.ingen@windesheim.nl
Per tel. via 06 - 51 026 139Saskia Mudde
Accountmanager Jeugd, Welzijn en Verslaving.
Contact per e-mail via s.mudde@windesheim.nl
Per tel. via 06 - 44 369 597
Volg ons via YouTube
Volg ons via Twitter
Volg ons via Facebook
Is deze nieuwsbrief ook interessant voor anderen?
Weet u iemand binnen uw netwerk die mogelijk geïnteresseerd is in de inhoud van deze nieuwsbrief? We stellen het dan bijzonder op prijs als u deze dan naar hem of haar doorstuurt.
Diegene kan zich natuurlijk ook zelf aanmelden voor deze nieuwsbrief via onze website:

Aanmelden voor de nieuwsbrief Gezond en Wel met kennis
Overall
Uw gegevens
Opleidingen en cursussen
Overig
Afmelden
Contact
© 2017 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer
Windesheim zet kennis in werking