Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 7 juli 2017

Nieuwe regels voor jouw gezondheid!

Nieuwe regels voor jouw gezondheid!
Werken in het onderwijs betekent in te veel gevallen werkdruk, voortdurend reorganiseren en agressie in de beroepsuitoefening. Daarom is de nieuwe Arbowet voor jou en je collega's extra belangrijk. CNV zet de hoofdpunten op een rij.De Arbowet is er om werknemers en werkgevers te ondersteunen bij het...
Lees verder

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling
Gisteren hebben overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Naast vereenvoudiging wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van...
Lees verder

Pabostudenten tevreden over opleiding. Beginnende leerkrachten krijgen vaker begeleiding
Pabostudenten zijn overwegend tevreden over hun opleiding. Beginnende leerkrachten krijgen vaker begeleiding. Het aandeel instromende pabostudenten met een niet-westerse achtergrond loopt terug. Dit blijkt uit de eerste Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2017 Thema: de lerarenopleiding van het...
Lees verder

Leraren en schoolleiders gaan curriculum ontwikkelen
Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich over de vraag wat vaardigheden van leerlingen moeten zijn. Belangrijk daarbij is dat er meer samenhang komt tussen de verschillende leergebieden. Eind 2018 presenteren de lerarenteams hun resultaten, die de basis leggen voor...
Lees verder

Hulp nodig bij het opstellen van het professioneel statuut?
Binnenkort worden scholen verplicht om een professioneel statuut op te stellen. Een professioneel statuut regelt de zeggenschap van de leraar over het ontwerp en de uitvoering van het onderwijskundig beleid en het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Volgens de wet moet de...
Lees verder

Veiligheid en aansprakelijkheid
Heeft jouw school de aspecten rond veiligheid, gezondheid en welzijn op orde? Nog belangrijker: is het een vanzelfsprekendheid bij de mensen in school om erop te letten? Onlangs zag je hoe diep het kan ingrijpen bij de rechtszaak over de aansprakelijkheid bij het schoolzwemmen. Veiligheid en...
Lees verder

Werkdruk als thema voor de medezeggenschapsraad
Werkdruk is een actueel thema, het komt overal in het nieuws, maar op scholen hoeft men het nieuws niet te lezen om te weten dat de werkdruk inderdaad hoog is. Wat kan de medezeggenschapsraad hier nu mee? In elk geval is er het terugkerend taakbeleid, wat natuurlijk meteen invloed heeft op de...
Lees verder