Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 11 juli 2017

Mbo today: Prijzen beste rekenidee mbo uitgereikt

Prijzen beste rekenidee mbo uitgereikt
De top 3 was al eerder bekend. Maar nu hebben de winnaars van het Beste Rekenidee ook officieel hun prijs in ontvangt mogen nemen. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse internationale rekenconferentie. Het Albeda College organiseerde van 2 tot 5 juli in samenwerking met de SLO en Cinop de 24th ALM-conference All hands on math. Deze […]
Lees verder

Scholen willen uitstel examinering keuzedelen
Onderwijs en bedrijfsleven vragen aan de minister de examens bij de keuzedelen de komende jaren nog niet te laten meetellen voor het diploma. Er is meer tijd nodig om tot goede examens te komen. Sinds het huidige schooljaar werken alle mbo-opleidingen met keuzedelen. Het is al langer bekend dat veel scholen worstelen met de examinering […]
Lees verder

SBB wil meer ruimte voor mbo-certificaten
Door scholen meer mogelijkheden te geven om certificaten uit te reiken, kunnen werkenden gestimuleerd worden zich te blijven ontwikkelen. Dat staat in het SBB-advies 'Toekomstbestendig beroepsonderwijs, mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelen'. Sinds enige tijd mogen niet-bekostigde scholen voor een beperkt aantal keuzedelen losse certificaten uitreiken. Het gaat hier om zelfstandige (deel)diploma's voor afgeronde onderdelen van […]
Lees verder

Jonge schoolverlaters vaker alsnog startkwalificatie
Scholieren die in het schooljaar 2009-2010 het onderwijs zonder startkwalificatie verlieten, behaalden in de vijf jaar daarna in 16 procent van de gevallen alsnog een diploma. Bij 18-minners is dit aandeel met 25 procent hoger dan bij 18- tot 23-jarigen (20 procent). Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Een startkwalificatie is een […]
Lees verder