Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 27 juli 2017

Mbo today: Ministerie blijft investeren in betere loopbaanbegeleiding

Ministerie blijft investeren in betere loopbaanbegeleiding
Op 1 juli 2017 is het Expertisepunt LOB VO-MBO van start gegaan. Dit project richt zich op de ondersteuning van scholen bij de inrichting van loopbaanoriĆ«ntatie en -begeleiding. Speciale aandacht gaat uit naar de overgang tussen vmbo en mbo. Al sinds 2011 wordt binnen het mbo in de vorm van stimuleringsprojecten hard gewerkt om de […]
Lees verder

Drie practoraten bij ROC van Twente
ROC van Twente start in het nieuwe schooljaar met drie practoraten: een Practoraat Versterken leerproces (niveau 2), een Practoraat Burgerschap en een Practoraat Zorg en Technologie. Hiervoor zijn inmiddels drie practoren – vergelijkbaar met de lectoren in het hoger beroepsonderwijs – benoemd. Het doel van de practoraten is het verbeteren van de onderwijskwaliteit en -ontwikkeling […]
Lees verder

Alternatief voor rekentoets loopt vertraging op
De Nederlandse Wiskundeleraren zijn er niet in geslaagd op tijd een alternatief voor de rekentoets te ontwikkelen. Deze toets had eigenlijk deze zomer klaar moeten zijn, maar wordt nu pas in de loop van 2018 verwacht. Zoals bekend werkt de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op dit moment aan een betere rekentoets. Eerder had staatssecretaris Sander […]
Lees verder

'Hoogopgeleid niet beter dan beroepsopgeleid'
Een nieuw kabinet moet iets doen aan het dreigende tekort aan vakmensen, vindt Harry van der Molen. 'Hoogopgeleid is niet beter dan beroepsopgeleid', aldus het nieuwe Tweede Kamerlid namens het CDA. In een interview op YouTube gaat kervers Kamerlid Harry van der Molen in op zijn ambities met het mbo. Zijn belangrijkste doelstelling is om […]
Lees verder