Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 14 juli 2017

Mbo today: Kamercommissie onderzoekt behoefte aan leven lang leren

Kamercommissie onderzoekt behoefte aan leven lang leren
De Tweede Kamer wil via een enquête onder een representatieve groep Nederlanders achterhalen in hoeverre er onder de beroepsbevolking behoefte bestaat aan onderwijs in het kader van leven lang leren. Initiatiefnemers van het onderzoek zijn de nieuwe Tweede-Kamerleden Dennis Wiersma (VVD), Harry van der Molen (CDA), Antje Diertens (D66) en Zihni Özdil (GroenLinks). In het […]
Lees verder

Agenda voor beter opleiden voor ouderenzorg
Met de Arbeidsmarktagenda 2023 zetten werkgevers en werknemers uit de ouderenzorg samen met de MBO Raad in op het behoud van zorgprofessionals en vaste banen. Aan de Arbeidsmarktagenda 2023 schreven naast de MBO Raad ook zorgwerkgevers, vakbonden, brancheverenigingen en het ministerie van VWS mee. Met de agenda willen de partners structureel werken aan het aantrekken […]
Lees verder

Studenten ontwerpen prototypes voor betere zorg
Een beker waarmee Parkinsonpatiënten beter kunnen drinken en een tandenborstel die dementerende ouderen stimuleert te poetsen. Voorbeelden van ontwerpen van studenten uit het excellentieprogramma Healthcare. In het kader van het Excellentieprogramma Healthcare ontwierpen mbo-studenten prototypes voor apparaten die de zorg voor ouderen kunnen ondersteunen. Healthcare is een programma van het Friesland College in samenwerking met […]
Lees verder

Meer informatie leidt tot betere studiekeuze
Als jongeren meer informatie krijgen over hun carrièrekansen na een opleiding, kunnen zij een betere studiekeuze maken. Er moet meer aandacht komen voor het arbeidsperspectief van opleidingen. Dat betoogt Didier Fouarge, hoogleraar arbeidseconomie in Maastricht, in zijn inaugurale rede. Volgens Fouarge blijkt uit onderzoek dat jongeren gevoelig zijn voor signalen over arbeidsmarktkansen van opleidingen. Met […]
Lees verder