Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 3 juli 2017

Mbo today: FNV Jong wil numerus fixus voor mbo-opleidingen

FNV Jong wil numerus fixus voor mbo-opleidingen
FNV Jong pleit voor het invoeren van een numerus fixus voor mbo-opleidingen met een slechte baankans. 'We moeten jongeren niet opleiden voor de kaartenbak van UWV', aldus Marjelle Boorsma van FNV Jong. FNV Jong reageert hiermee op onderzoek van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en UWV, waaruit blijkt dat de vraag naar jongeren met een […]
Lees verder

Veel zorgen over rechtspositie mbo-student
De Tweede Kamer maakt zich veel zorgen over de rechtspositie van de mbo-student. Maar minister Bussemaker maant de Kamerleden tot geduld. Tijdens een vervolgdebat over de brief 'Sterk Beroepsonderwijs' pleitten diverse Kamerfracties voor versterking van de rechtspositie van de mbo-student. Zo herhaalde Zihni Ă–zdil (GroenLinks) zijn pleidooi voor het afschaffen van de Onderwijsovereenkomst, in zijn […]
Lees verder

'Grotere rol mbo bij associate degree-opleiding'
Het mbo moet meer ruimte krijgen om associate degree-opleidingen aan te bieden. Dat is de wens van een deel van de Tweede Kamer. De associate degree-opleiding kan op veel sympathie van de Tweede Kamer rekenen. De opleiding op niveau 5 vult het gat dat bestaat tussen de mbo 4-opleiding en de hbo bachelor-opleiding. De associate […]
Lees verder

Inspectie gaat meer ruimte en vertrouwen geven
Minder toezicht als het kan, meer toezicht als het moet. Dat is het motto dat de Onderwijsinspectie vanaf 1 augustus 2017 gaat hanteren. Met de nieuwe werkwijze legt de inspectie meer nadruk op het blijvend stimuleren van scholen. Wat gaat goed? Wat kan beter? Of – in het geval de basiskwaliteit in het gedrang is […]
Lees verder