Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 6 juli 2017

LECSO: Vereenvoudiging ESF-verantwoording laat nog op zich wachten

Vereenvoudiging ESF-verantwoording laat nog op zich wachten
Afgelopen week hebben we samen met vertegenwoordigers van het praktijkonderwijs voorstellen ter vereenvoudiging van de ESF-verantwoording besproken met het Agentschap SZW. De systematiek van aanvragen blijft ongewijzigd:  Centrumgemeente van de arbeidsmarktregio (AMR) is leidend. Er kunnen allerlei afspraken gemaakt worden tussen Centrumgemeente en scholen en tussen scholen onderling. De verantwoording zal eenvoudiger worden, maar de proce
Lees verder

Algemeen Overleg nav Voortgangsrapportage passend onderwijs
Woensdag 5 juli vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Voortgangsrapportage passend onderwijs plaats. Hieronder een verslag van de belangrijkste punten uit dit overleg. In de bijlage vindt u het woordelijke verslag. ToezichtSP en SGP gaven aan de motie Becker (onafhankelijk toezicht) vorige week niet te hebben ondersteund, omdat ze bang zijn voor extra toezichtslaag of institutie. Dekker geeft aan dat dit zeker niet zijn bedoeling is, maar
Lees verder