Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 5 juli 2017

LECSO: Taakstelling banenafspraak niet gehaald

Taakstelling banenafspraak niet gehaald
Werkgevers bij de overheid en in het onderwijs hebben tot op heden 3.600 extra banen extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking die zijn opgenomen in het doelgroepregister van UWV (DGR). Het gaat dan om mensen die niet in staat zijn zelfstandig het Wettelijk Minimum Loon (WML) te verdienen. Met dit aantal is de afspraak voor 2016 (6500 banen) niet gehaald. Dat blijkt uit cijfers die eind juni 2017 openbaar zijn gemaakt door h
Lees verder

Masterthesis Professionele Leeractiviteiten en Expertise van (v)so-leerkrachten op de werkplek
Leerkrachten in het speciaal onderwijs dienen te beschikken over een zekere mate van expertise om een goede aansluiting te vinden bij de mogelijkheden van leerlingen met een beperking. Expertiseontwikkeling van de leerkracht ontstaat niet alleen door formele scholing, maar ook door leerervaringen in de werksituatie. Maar hoe komen leerkrachten tot expertise in een schoolomgeving met klassen waar elke leerling om een eigen stukje maatwerk vraagt?
Lees verder