Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 6 juli 2017

LECSO: Samen werken aan meer kennis over autisme

Samen werken aan meer kennis over autisme
In Nederland hebben naar schatting 190.000 mensen een autismespectrumstoornis. We weten nog te weinig over de levensloop van mensen met autisme om hen optimaal te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Om deze reden is het Nederlands Autisme Register (NAR) opgericht. Het NAR is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel van het NAR is om de levensloop van kinderen, adolescenten e
Lees verder

Vereenvoudiging ESF verantwoording
Afgelopen week hebben we samen met vertegenwoordigers van het praktijkonderwijs voorstellen ter vereenvoudiging van de ESF verantwoording besproken met het Agentschap SZW. De systematiek van aanvragen blijft ongewijzigd :  Centrumgemeente van de arbeidsmarktregio (AMR) is leidend. Er kunnen allerlei afspraken gemaakt worden tussen Centrum Gemeente en scholen en tussen scholen onderling. De verantwoording zal eenvoudiger worden, maar de pro
Lees verder