Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 7 juli 2017

LECSO: Onderzoek bekostiging EMB

Onderzoek bekostiging EMB
Er bestaat een kans dat scholen voor ernstig meervoudig beperkte (EMB) kinderen in de toekomst toch rechtstreeks bekostigd gaan worden. Na langdurig aandringen van de Kamer stemde staatssecretaris Dekker (Onderwijs) gisteren in met een onderzoek naar de voor- en nadelen van een aparte bekostiging, dus los van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De motie van van Meenen, waarbij de regering wordt verzocht in overleg met betrokkenen ee
Lees verder

Samen werken aan integratie sbo-so-bao
Op donderdag 21 september wordt er een tweede landelijke bijeenkomst gehouden over verdergaande samenwerking of integratie van so-sbo en regulier bao. Deze bijeenkomst is een vervolg op de succesvolle bijeenkomst van 20 januari 2017. De bijeenkomst wordt gehouden in NDC den Hommel, Kennedylaan 9 in Utrecht, van 10.00 tot 16.00 uur. Op het programma staat in ieder geval:•    Korte presentatie van zes praktijkinitiatieven, waar
Lees verder