Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 17 juli 2017

LECSO: 'Ingeschakeld' afgetrapt

'Ingeschakeld' afgetrapt
Op dinsdag 10 juli is op de Utrechtse vso-school STIP het traject 'Ingeschakeld' afgetrapt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma was namens de ministeries van SZW en OCW hierbij aanwezig. Om participatie op de arbeidsmarkt van jongeren uit vso en pro mogelijk te maken, moeten diverse partijen 'ingeschakeld' worden. We constateren, dat dit nog niet overal optimaal plaatsvindt. Daarom is een initiatiefgroep van LECSO (PO-Raad), sectorraad PRO (VO-Raad)
Lees verder

Afloop tripartiete akkoord inzake personele gevolgen invoering passend onderwijs
Per 1 augustus 2017 loopt het tripartiete akkoord af, waarin afspraken staan over de personele gevolgen van passend onderwijs. Dat betekent niet dat alle afspraken komen te vervallen. In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) staat hoe samenwerkingsverbanden vanaf nu om moeten gaan met personeel van bijvoorbeeld (v)so-besturen en de voormalige rec’s, dat nog geen nieuwe passende plek heeft gevonden: zij moeten Op Overeenstemming Gericht
Lees verder