Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 12 juli 2017

KPC Groep: Subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma’s PO-VO

Subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma's PO-VO
Vanuit het Actieplan gelijke kansen is extra geld beschikbaar voor scholen om gelijke kansen en soepele overgangen in het onderwijs te bevorderen. Het gaat om een subsidieregeling Doorstroomprogramma's PO-VO en een zogeheten beleidskader Doorstroomprogramma's vmbo-havo/mbo.
Lees verder

Van krimpkramp naar groeikracht in het VO
Hoe kun je voorkomen dat je school in een krimpkramp schiet? Speciaal voor de schoolleider in het VO die met krimp te maken (gaat) krijgen geven onze adviseurs Detje de Kinderen en Felix Razenberg 8 tips. Deze worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.
Lees verder

Zelfregie bij leren: quickscan voor leerlingen en voor docenten
Zelfregie van zowel docenten áls van leerlingen krijgt de laatste jaren een steeds grotere rol binnen het onderwijs. De term zelfregie kent vele definities. Om spraakverwarring te voorkomen, heeft KPC Groep haar eigen definitie aan dit begrip gegeven.
Lees verder