Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 12 juli 2017

KPC Groep: Leren en ICT als middel

Leren en ICT als middel
Vanuit een onafhankelijke blik inspireren en adviseren we scholen en geven we concrete handvatten voor implementatie. ICT benaderen we hierbij als hulpmiddel, niet als doel.
Lees verder

Van krimp naar kracht in het PO
Veel scholen in het primair onderwijs worden geconfronteerd met teruglopende leerlingenaantallen. Belangrijke factor hierbij is de demografische krimp.
Lees verder

BPV langs de meetlat van LOB
De BPV (beroeps praktijkvorming) is voor studenten de belangrijkste leerbron, zo blijkt uit onderzoek (uitkomsten BPV Monitor).
Lees verder