Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 7 juli 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief met aanbieding reactie op verslag schriftelijk overleg onderwijsachterstandenbeleid

Kamerbrief met aanbieding reactie op verslag schriftelijk overleg onderwijsachterstandenbeleid
Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt de Tweede Kamer zijn bijdrage aan het schriftelijk overleg over het interdepartementaal beleidsonderzoek 'Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?' en de Kamerbrief over de bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid.
Lees verder

Infographic onderwijsachterstanden CBS-indicator interactief
Bijlage bij Kamerbrief met aanbieding reactie op verslag schriftelijk overleg onderwijsachterstandenbeleid.
Lees verder

Bedragen goab - gemeenten 2018
Bijlage bij Kamerbrief met aanbieding reactie op verslag schriftelijk overleg onderwijsachterstandenbeleid.
Lees verder

Reactie op verslag schriftelijk overleg onderwijsachterstandenbeleid
Bijlage bij Kamerbrief met aanbieding reactie op verslag schriftelijk overleg onderwijsachterstandenbeleid.
Lees verder

Kamerbrief over vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de volgende fase van de herziening van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op bericht 'Studentenselectie op aantal universiteiten in strijd met wet'
Minister Bussemaker (OCW) reageert op het bericht 'Studentenselectie op aantal universiteiten in strijd met wet'. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen van het lid Van Meenen (D66) over het bericht 'Vertrek hoogleraren Universiteit Leiden geëist om schrikbewind'
Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op schriftelijke vragen van het lid Van Meenen (D66) over het bericht 'Vertrek hoogleraren Universiteit Leiden geëist om schrikbewind'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de (vrijwillige) ouderbijdrage
Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de vragen van het lid Van den Hul (PvdA) over het bericht dat 'steeds meer kinderen uitgesloten worden om de ouderbijdrage'.
Lees verder

Kamerbrief over selectie en toegankelijkheid hoger onderwijs
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer 2 rapporten over selectie in het hoger onderwijs. Ook gaat zij in op selectie bij bacheloropleidingen met een numerus fixus en selectie in de masterfase.
Lees verder

Kamerbrief over dyslexieverklaringen
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de activiteiten om de aantallen dyslexieverklaringen terug te dringen.
Lees verder