Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 14 juli 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief inzake Voortgang Actieplan Bevolkingsdaling

Kamerbrief inzake Voortgang Actieplan Bevolkingsdaling
Minister Plasterk (BZK) biedt de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling aan.
Lees verder

Beantwoording Kamerbrief Commissie OCW met informatie over de uitvoering van verschillende moties
Minister Bussemaker (OCW) reageert op een aantal aangenomen moties.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over huisvestingsplannen van Horizon College en Regio College
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van der Molen (CDA) over huisvestingsplannen van Horizon College en Regio College in Purmerend.
Lees verder

Kamerbrief over de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland.
Lees verder

Kamerbrief over de samenwerking tussen organisaties voor de externe beoordeling van het hoger onderwijs
Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stappen die zijn gezet om de organisaties die samen verantwoordelijk zijn voor de externe beoordeling van het hoger onderwijs, meer te laten samenwerken.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op brief over collegegeld internationale opleidingen aan Nederlandse universiteiten
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op een brief van de heer Van Doorn over het collegegeld internationale opleidingen aan Nederlandse universiteiten.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op aangehouden motie over benoemingen bij toezicht
Minister Bussemaker (OCW) reageert op de aangehouden motie over de benoemingsprocedure van het Commissariaat voor de Media.
Lees verder

Kamerbrief over motie stimuleren brede brugklassen en stand van zaken overige moties en toezeggingen
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de motie van de leden Grashoff, Van Meenen en Jasper van Dijk over het financieel stimuleren van brede brugklassen in het voortgezet onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over adviesrapport 'Doordacht digitaal'
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) reageren op het advies 'Doordacht digitaal' van de Onderwijsraad. Het adviesrapport gaat over de vraag hoe het onderwijs optimaal kan profiteren van de mogelijkheden die digitalisering biedt.
Lees verder

Kamerbrief over juridisch kader online Ster-reclame
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over het juridisch kader van een online Ster-reclame.
Lees verder