Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 7 juli 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs

Kamerbrief analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over leermiddelen voor leerlingen met dyslexie
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bruins (CU) over het bericht 'Zorg over toekomst van aangepaste leermiddelen voor leerlingen met dyslexie'.
Lees verder

Nota van wijziging voorhangbepalingen lerarenregister
Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot de bekostiging van passend onderwijs.
Lees verder

Aanbiedingsbrief nota van wijziging passend onderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt de nota van wijziging onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot de bekostiging van passend onderwijs aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op verzoek toezending verslag schriftelijk overleg onderwijsachterstandenbeleid
Staatssecretaris Dekker (OCW) reageert op een verzoek van het Kamerlid Kwint (SP) betreft het toezenden van het verslag van het schriftelijk overleg onderwijsachterstandenbeleid
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over dagelijkse ramadanlezingen op de website van 'Instituut Dar el Huda'
Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op de vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) over dagelijkse ramadanlezingen op de website van 'Instituut Dar el Huda'.
Lees verder

Kamerbrief over moties en toezeggingen op het gebied van hoger onderwijs en studiefinanciering
Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over een aantal moties en toezeggingen op het gebied van hoger onderwijs en studiefinanciering.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over uitzonderingen op het opgravingverbod
Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij een afschrift van de brief van de AWN - Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie aangaande uitzonderingen op het opgravingverbod.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Fokker-opleiding is failliet, studenten zitten in onzekerheid'
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bisschop (SGP) over het bericht 'Fokker-opleiding is failliet, studenten zitten in onzekerheid'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over berichten dat 3 Leidse hoogleraren 20 jaar lang een schrikbewind zouden hebben gevoerd
Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op schriftelijke vragen van het lid Beertema (PVV) over berichten dat 3 Leidse hoogleraren 20 jaar lang een schrikbewind zouden hebben gevoerd op het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.
Lees verder